MONITORING TEMPERATURY ONLINE

Rozwiązanie Sensigraph zapewnia dostęp online do bieżących pomiarów temperatury i wilgotności. Pomiar jest dokonywany przez sieć połączonych z internetem czujników bezprzewodowych. Mierzone wartości są w bezpieczny sposób archiwizowane w chmurze danych.

Ustawienie progów aktywacji alarmów pozwala otrzymywać powiadomienia EMAIL i SMS w chwili wystąpienia niepożądanych zmian w otoczeniu chronionych produktów i urządzeń. Możliwe jest wtedy podjęcie działań prewencyjnych. Otrzymywanie powiadomień jest możliwe na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Monitorowanie online jest dostępne na portalu Sensigraph.com oraz za pomocą aplikacji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnych Google Android.


Dostęp do danych online

Monitoruj temperaturę i wilgotność w magazynie, hali produkcyjnej, chłodni, serwerowni, laboratorium lub domu.

Alarmy i powiadomienia

Dostosuj progi alarmów do swoich specyficznych potrzeb, otrzymuj powiadomienia EMAIL i SMS w czasie rzeczywistym.

Raporty

Generuj raporty z pomiarów. Sprawdzaj zgodność z polityką jakości firmy i wymaganiami instytucji kontrolujących.

Analiza

Przeglądaj dane historyczne, analizuj zmierzone wartości, wyciągaj wnioski.

Archiwizacja danych

Przechowuj dziennik pomiarów i zdarzeń, miej stały dostęp do swoich danych, bezpiecznie przechowuj dane na naszych serwerach.

Lokalizacja

Lokalizuj swoje czujniki, obserwuj działanie sieci czujników na dużym obszarze.

SIEĆ CZUJNIKÓW

System składa się z czujników bezprzewodowo komunikujących się ze punktami dostępowymi połączonymi z internetem.


Czujnik temperatury i wilgotności

Mierzy temperaturę i wilgotność, przesyła pomiary do punktu dostępowego. Czujnik posiada pamięć wewnętrzną, w której zapisuje mierzone wartości, również w przypadku wykorzystania offline.

Punkt dostępowy czujników

Przesyła do chmury danych pomiary temperatury i wilgotności dokonane przez sieć czujników oraz stan baterii i sygnału radiowego czujników. Wykorzystuje bezprzewodowy standard komunikacji radiowej cechujący się niezawodnością i dużym zasięgiem.

PO CO SENSIGRAPH?

Temperatura i wilgotność mogą doprowadzić do znaczących strat w wielu obiektach, gdzie istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków, szczególnie w firmach handlowych potrzebujących chłodzenia towarów, centrach danych, serwerowniach, pomieszczeniach telekomunikacyjnych, farmaceutycznych i placówkach medycznych. Zmiana temperatury może kosztować tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy złotych w wartości uszkodzeń, utraty jakości lub produktywności.

Rozwiązania monitoringu Sensigraph zapewniają powiadomienia w czasie rzeczywistym i zachowanie historii pomiarów. Nasi Klienci mogą odpowiednio wcześnie zapobiec potencjalnym dużym zmianom temperatury i zapewnić raporty z pomiarów wg wymogów instytucji kontrolujących.

System Sensigraph znajdzie z powodzeniem zastosowanie u osób odpowiedzialnych za kontrolę zgodności z polityką jakości w następujących obiektach i środkach transportu: hale produkcyjne, magazyny, hurtownie, centra danych, serwerownie, szklarnie, sklepy spożywcze, markety i samochody chłodnicze.

POWODY DO ZAKUPU SENSIGRAPH

 • Zabezpieczenie wobec pogorszenia, utraty jakości lub zniszczenia chronionych produktów i urządzeń.
 • Pomiar online temperatury, wilgotności i stanu sieci czujników.
 • Kontrola pomiarów możliwa zawsze, wszędzie i na każdym urządzeniu.
 • Dopasowanie alarmów do indywidualnych potrzeb.
 • Instalacja w 3 minuty.
 • Bezprzewodowa komunikacja (brak kabli).
 • Możliwość zwiększenia zasięgu sieci czujników dodatkowymi punktami dostępowymi.
 • Darmowe uaktualnienia i wsparcie techniczne.
 • Możliwość rozbudowy systemu o pomiar kolejnych parametrów.
 • Wykorzystanie chmury danych do zapewnienia nieograniczonego dostępu i archiwizacji danych na bezpiecznych serwerach.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY NA TLE KONKURENCJI?

 • Wprowadzeniem powiadomień o alarmach poprzez usługę EMAIL i SMS.
 • Eskalacją powiadomień w łańcuchu użytkowników zapewniającą największą skuteczność informowania o zdarzeniu.
 • Prostotą zarządzania siecią czujników poprzez przejrzysty panel użytkownika portalu Sensigraph.com.
 • Natychmiastowym dostępem do historii pomiarów na potrzeby analizy wewnętrznej lub instytucji kontrolnych.
 • Łatwym dostępem do danych na dowolnym urządzeniu mobilnym.
 • Ciągłym dokonywaniem pomiarów, także w trybie offline.