NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM CZUJNIKÓW?

System SENSIGRAPH służy do:

Monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczeń gdzie są przechowywane produkty lub urządzenia wrażliwe na ww. parametry, Powiadamiania o wykroczeniu temperatury lub wilgotności po za ustalony bezpieczny zakres, Zapewnienia bezpieczeństwa takich produktów lub urządzeń jak: towary spożywczych, kwiaty, serwery, papierosy etc.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ KORZYSTAĆ ZE SYSTEMU?

Można uzyskać dostęp poprzez stronę www za pomocą przeglądarki na dowolnym urządzeniu połączonym z Internetem (komputer, tablet, smartfon). Wygląd strony dostosowuje się do każdego urządzenia.

KIEDY AKTYWOWANY JEST ALARM?

Alarm aktywowany jest po spełnieniu warunku zapisanego w konfiguracji alarmu w panelu zarządzania systemem SENSIGRAPH. Na przykład: “Temperatura większa niż 25” oznacza, że aktywacja alarmu nastąpi po zmierzeniu przez czujnik wartości temperatury przekraczającej 25 stopnia Celsjusza.

PO JAKIM CZASIE OTRZYMAM POWIADOMIENIE O ALARMIE?

Każde powiadomienie jest wysyłane po czasie ustawionym przy konfiguracji alarmu. Czas ten, zwany opóźnieniem, może być ustawiony na 30 sekund, 1, 5, 30 minut lub 2 godziny i liczony jest od chwili aktywowania alarmu.

W JAKI SPOSÓB PRZESYŁANE JEST POWIADAMIANIE O ALARMIE?

Powiadomienie jest wysyłane automatycznie przez system Sensigraph poprzez e-mail lub SMS. Można ustawić w systemie wybrany sposób powiadomienia użytkownika, lub wybrać oba sposoby. Można ustawić powiadamianie wielu użytkowników, z wybranym sposobem powiadamiania dla każdego użytkownika.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE WYZNACZENI UŻYTKOWNICY OTRZYMAJĄ POWIADOMIENIE O URUCHOMIONYM ALARMIE?

System SENSIGRAPH umożliwia eskalację alarmu. Możliwe jest ustawienie odstępu czasowego pomiędzy powiadomieniami o alarmie, poprzez konfigurację częstotliwości powiadamiania dla wybranego alarmu. Powtarzające się powiadomienia o tej samej treści, będą wysyłane dopóty dopóki nie ustąpi przyczyna uruchomienia alarmu lub alarm nie zostanie dezaktywowany w systemie przez użytkownika. Po ustąpieniu przyczyn alarmu, użytkownik będzie mógł ponownie je uaktywnić. Eskalacja alarmu jest metodą powiadamiania zapewniającą, że żaden alarm nie pozostanie niezauważony. System powiadomi wyznaczonego użytkownika lub grupę użytkowników o tym, że dowolna zmierzona wartość przez czujnik wykroczyła po za ustalony, bezpieczny zakres.

CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU GDY W PANELU UŻYTKOWNIKA WYŚWIETLANA JEST INFORMACJA O TYM, ŻE 100% CZUJNIKÓW JEST NIEAKTYWNYCH?

Należy sprawdzić czy baza jest podpięta do internetu i zasilania, czy nie jest uszkodzony kabel łączący bazę z internetem i czy połączenie z internetem jest sprawne.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ BYĆ POWIADAMIANY O UTRACIE ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY BAZĄ A CZUJNIKIEM?

Należy skonfigurować warunek aktywacji alarmu, gdy poziom sygnału czujnika jest poniżej bezpiecznej wartości 10%.

JAK JEST ZASILANY CZUJNIK?

Każdy czujnik posiada wewnątrz baterie AA. Użytkownik może samodzielnie, w łatwy sposób dokonać wymiany baterii na nowe. Nie jest wymagana wizyta serwisowa. Czas pracy czujnika na bateriach zależy od warunków jego użytkowania. W celu maksymalnego przedłużenia żywotności baterii należy ściśle przestrzegać zasad opisanych w instrukcji obsługi i użytkowania czujnika. Rekomendujemy użycie wysokiej jakości baterii alkalicznych.

JAK SPRAWDZIĆ STAN BATERII CZUJNIKA?

Można w każdej chwili sprawdzić status naładowania baterii czujnika po zalogowaniu do panelu użytkownika.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ BYĆ POWIADAMIANY O SŁABYM POZIOMIE BATERII CZUJNIKA?

Należy skonfigurować warunek aktywacji alarmu, gdy poziom baterii czujnika jest mniejszy od wartości 25%. Wtedy użytkownik będzie jeszcze dysponować odpowiednią rezerwą czasowa na wymianę baterii.

JAKA JEST MAKSYMALNA ILOŚĆ CZUJNIKÓW PRACUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE W SYSTEMIE?

Ilość czujników pracujących jednocześnie jest dowolna. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej ilości baz dla zapewnienia niezawodności przesyłania informacji do systemu.

JAKI JEST ZASIĘG DZIAŁANIA?

Zasięg zależy od wielu czynników podobnie jak w przypadku wszystkich sieci bezprzewodowych. Nasi Klienci wykorzystali czujniki z powodzeniem w dużych magazynach (50 x 50 m) i średniej wielkości sklepach (30 x 10 m). Skuteczny zasięg w prostej linii wynosi około 50 metrów.

W JAKI SPOSÓB PRZESYŁANE SĄ DANE POMIAROWE Z CZUJNIKÓW DO BAZY?

Urządzenia SENSIGRAPH wykorzystują standard komunikacji radiowej 868 Mhz. Jest to efektywny i wygodny sposób. Nasi klienci nie muszą dokonać prac związanych z okablowaniem w obrębie obiektu. Ponadto powyższy standard komunikacji cechuje się większym zasięgiem od standardu WiFi.

CZY UTRACĘ DANE W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA STACJI BAZOWEJ?

Jeśli posiadają sprawną baterię, czujniki gromadzą dane w sposób ciągły, niezależnie od połączenia ze stacją bazową (bazą). W chwili kiedy czujnik znajdzie się ponownie w zasięgu zasilonej prądem stacji bazowej, dane zgromadzone zostaną przesłane do systemu.