ROZWIĄZANIA

Sensigraph to rozproszony system czujników zintegrowany z systemem analizy danych.


Sensigraph to rozproszony system czujników zintegrowany z systemem analizy danych. Oferujemy naszym Klientom urządzenia pomiarowe i platformę umożliwiające rejestrowanie, monitorowanie, analizę i archiwizowanie danych jak również powiadamianie o niepożądanych zdarzeniach.

Dostęp do danych online

 • Monitorowanie temperatury i wilgotności.
 • Nadzorowanie stanu naładowania baterii oraz siły sygnału czujnika.
 • Wybór lokalizacji.

Alarmy i powiadomienia

 • Ustawianie progów aktywacji alarmów dla mierzonej wartości.
 • Automatyczne powiadomienia o alarmach na EMAIL i SMS.
 • Konfigurowanie opóźnień i częstotliwości powiadomień.
 • Możliwość zastosowania eskalacji alarmu w łańcuchu użytkowników.

Raporty

 • Generowanie raportów dla wybranych czujników i mierzonych parametrów.
 • Eksport dzienników pomiarów do formatu XLS lub CSV wg ustalonej częstotliwości poboru zarejestrowanych danych.
 • Tworzenie natychmiastowych raportów dla instytucji kontrolujących.

Analiza

 • Analiza danych historycznych.
 • Zestawienie wartości mierzonych, średnich i progów alarmów.
 • Dziennik zdarzeń.
 • Stan sieci czujników.

Archiwizacja danych

 • Archiwizacja w chmurze danych.
 • Bezpieczne przechowywanie.
 • Stały dostęp.

Lokalizacja

 • Położenie czujników na mapie.
 • Lokalizowanie miejsc występowania alarmów na mapie.
 • Identyfikacja niedziałających czujników.

Podstawowym elementem systemu jest czujnik. Jest to urządzenie niewielkich rozmiarów zasilane standardową baterią typu AA. Każdy czujnik jest wyposażony w dwa sensory, które służą pomiarowi temperatury i wilgotności. Ponadto, na życzenie klienta, czujnik może zostać wyposażony w dodatkowe sensory.

Każdy czujnik komunikuje się bezprzewodowo z punktem dostępowym, urządzeniem które zbiera informacje z wielu czujników. Jego zadaniem jest przekazywanie pomiarów przez łącze Internet do portalu. Punkt dostępowy może dokonać także wstępnego przetwarzania danych oraz sprawdzać ich spójność. Czujnik przechowuje dane dopóki nie zostaną one poprawnie przesłane do portalu Sensigraph.com, poprawność danych potwierdza punkt dostępowy.

Czujnik temperatury i wilgotności.

 • Komunikacja bezprzewodowa do 100 metrów.
 • Pomiar temperatury w zakresie od -35°C do 85°C.
 • Pomiar wilgotności w zakresie od 0 do 100%.
 • Dowolne ustawienie częstotliwości pomiarów.
 • Zasilanie bateriami 2x AA (w zestawie).
 • Wymiary: 71 x 71 x 27 mm.

Punkt dostępowy czujników

 • Obsługa kart SD (do 16 GB).
 • Obsługa DHCP.
 • Zasilacz 5V, zgodny z EN 60950-1 (w zestawie).
 • Wymiary: 91 x 57 x 21 mm.